Tyskerjenter

Tyskertøs«Tyskertøser» eller «tyskerjenter» var samlebetegnelsen på norske jenter som hadde forhold med tyske soldater under andre verdenskrig. Det var under krigen rundt 400 000 tyske soldater utstasjonert i Norge. Store mengder norske menn hadde flyktet til utlandet eller dradd til sjøs og det var dermed omtrent like mange tyske som norske menn i alderen 18-35 år i Norge. Disse tyske soldatene brakte med seg en duft av den store verden. Og selv om denne formen for fraternisering med fienden ble betegnet som uakseptabel, var det en rekke norske kvinner som valgte å innlede forhold til soldatene. For mange av jentene betød dette spenning i en ellers kjedelig krigshverdag. For andre handlet det om kjærlighet. Man regner at om lag 100 000 norske kvinner på ulikt vis hadde forhold til tyske soldater under krigen. Tallet er basert på antall krigsbarn som ble født under krigen. Disse kvinnene opplevde både under og etter krigen en stigmatisering og fordømmelse fra samfunnet.

Da tyskerne endelig kapitulerte brøt det ut fredsrus. Og da patriotene ikke lenger trengte frykte forfølgelse av tysk politi fikk hatet deres mot tyskerjentene fritt utløp. De skjelte dem ut som forrædere og tøser, frøs dem ut, forfulgte og slo dem.

Tyskerjentenes straffSe NRKs artikkel «Det hemmelige landssvikoppgjøret».

Se NRKs artikkel «Tyskerjentenes straff».

Se BTs artikkel «Tyskerjentenes livslange straff».